Fekálne čerpadlá

Spôsob zobrazenia

Nenašli sa žiadne produkty.

Čerpadlá spoločnosti ELPUMPS vybavené obežným kolesom s rezacími nožmi stoja na vrchole možností kalových čerpadiel.
Veľmi ostré rotujúce nože z liatiny rozsekajú na menšie kusy i dlhé pevné prímesi, ktoré by normálnym čerpadlom neprešli alebo
by ho zaniesli (konzistentné kaly, vláknité materiály, vatové tampóny a pod.). Podľa typu predpokladaného zaťaženia si zákazník
môže vybrať buď silný motor 900 W, alebo motor pre naozaj silné zaťaženie 1 600 W. Pravouhlá koncovka sa štandardne dodáva
k všetkým modelom.
Možnosti využitia:
• Prečerpávanie tekutín, čistých i silne znečistených.
• Prečerpávanie odpadových vôd akumulovaných na staveniskách, surových kalov a pod.
• Odčerpávanie odpadových vôd z budov, priemyselných prevádzok, z fariem na živočíšnu výrobu.
• Odčerpávanie vôd zo septikov, pivníc, šácht.
• Odčerpávanie odpadových vôd, ktoré sú znečistené drobnými kusovými a vláknitými časticami, ako je lístie,
kúsky dreva, organický odpad a pod.
• Trvalé alebo pravidelné vyprázdňovanie nádržiek toaliet, septikov, šácht podtlakovej kanalizácie.
Technika:
Vtok je v tvare Archimedovej špirály, nad ktorou rotujú dva rezné nože z odolnej liatiny. Kryt elektromotora je vyrobený z chrómovanej
ocele s vyššou odolnosťou voči agresívnym odpadovým vodám a kryt motora je vyrobený z plastu odolného proti korózii
alebo nehrdzavejúcej ocele. Použité materiály zaisťujú dlhú životnosť čerpadla. Puzdro čerpadla je vyrobené z liatiny, pričom
jeho hriadeľ je utesnený moderným axiálnym tesnením s keramickou vložkou. Plavákový spínač automaticky zapína a vypína
v dôsledku zmeny hladiny kvapaliny. Motor čerpadla by mal byť počas prevádzky ponorený v kvapaline. Motor je chránený tepelnou
poistkou a pre prípad zablokovania rezných nožov i nadprúdovou ochranou.
TYP BT4877K BT4877K INOX BT6877K